Serveis

Assessorament pedagògic

A l’escola tenim l’assessorament d’una pedagoga especialista en educació infantil, que des de fa trenta anys treballa amb nosaltres. El seu assessorament és a diferents nivells:

  • Seguiment del desenvolupament de les criatures
  • Assessorament a l’equip en les qüestions pedagògiques i d’atenció a la infància
  • Assessorament a les famílies que ho sol·liciten
  • Xerrades i participació en les reunions amb les famílies

A l’escola mantenim una estreta col·laboració amb el CDIAP (centre de detecció i atenció precoç) i amb l’EAP (equip d’assessorament psicopedagògic) per tal de donar resposta a necessitats més específiques que alguns infants o puguin precisar.

Cuina pròpia

Les necessitats alimentàries dels infants que acollim són molt variades, per això oferim una àmplia varietat o possibilitats d’adaptació dels menús segons l’edat o la naturalesa de cada una de les criatures. Així doncs us oferim la garantia que els nens i nenes que han de realitzar algun àpat a l’escola (dinar i/o berenar) poden seguir el tipus d’alimentació que li cal a cada moment evolutiu i podem tenir en compte les adaptacions necessàries en cas de menús especials.

En l’elaboració i adaptacions dels menús comptem sempre amb l’assessorament dels nutricionistes del centre de salut del nostre districte (CAP).

Matiners

Per aquelles famílies que necessiteu deixar el vostre fill a l’escola de bon matí us obrim les portes a les 07.30 h. podent emprar aquest servei en la franja que vulgueu fins les 08.45 h. (que és l’hora d’obrir totes les aules).